BWU4061-BW1922-BW2087 PC-Boards/PCB modules – Bihl+Wiedemann Vietnam – Digihu Vietnam

BWU4061-BW1922-BW2087 PC-Boards/PCB modules – Bihl+Wiedemann Vietnam – Digihu Vietnam

Bihl + Wiedemann – đi đầu trong lĩnh vực công nghệ tự động hóa và an toàn với mạng giao diện cảm biến cơ cấu chấp hành-  AS-Interface (AS-i).

Đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi thế hệ giao thức AS-i. Chúng tôi phát triển và sản xuất các giải pháp tự động hóa hoàn chỉnh để đảm bảo an toàn chức năng và truyền dữ liệu máy móc và trong nhà máy.

Danh mục sản phẩm mạng ASi của Bihl + Wiedemann  bao gồm Master/Gateways, Modules/Slaves, Safety Components, Bus Couplers/Master Simulators và phần mềm tự phát triển.

Ngoài các cổng giao tiếp có giao diện fieldbus và Ethernet cũng như các thiết bị có cổng USB, Bihl + Wiedemann cũng cung cấp các giải pháp với tất cả các giao diện phần mềm và cứng phổ biến để tự động hóa có sự hỗ trợ của PC. Chúng tôi có ASi Master phù hợp cho từng nhiệm vụ.

Type Number of ASi networks, number of ASi Master 1 Diagnostic and configuration interface 2 Recognition of duplicate ASi addresses 3 ASi fault detector 4 Article No.
Raspberry Pi 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master yes yes BWU4061
PCI board 2 ASi networks, 2 ASi Masters RS 232 yes yes BW1922
PCI board 2 ASi networks, 2 ASi Masters no no BW2087

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *