Bộ mã hóa quay cho tuabin gió: Điều khiển góc, hướng và tốc độ