2290334-COMXPS Máy đo mực chất lỏng Coltraco Ultrasonic