2444KZRT3K030- Bộ mã hóa vòng quay Lenord Bauer VietNam