SK08TS00+0044 Máy thổi cho hệ thống làm mát FPZ VietNam